Våra tjänster

TJÄNSTER


Då vi båda har jobbat under lång tid i en rad föränderliga brancher så kan vi idag erbjuda en rad tjänster till dig som företagare. Vår samlade erfarenhet sträcker sig från ledarskap i stora organisationer upp till 150 anställda via redovisning till facility management.

REDOVISNINGSTJÄNSTER


Vi har jobbat i både små och meddelstora företag med bokföring i över 20år, vår kompetens sträcker sig från enkel redovisning till framtagning och förberedelse av koncernbokslut.

LEDARSKAP


Vi har en gedigen erfarenhet av ledasrkap i organisationer från 5 till 150 anställda. Vår erfarenhet sträcker sig genom företag såsom Coop, Axfood, ICA till Best Western. Vi har stor erfarenhet av omställningar och besparingsprogram samt ett aktivt styrelsearbete både inom näringsliv samt idrott.

FACILITY MANAGEMENT


Vi jobbar idag med uppdrag inom facility management där vi jobbar främst med kontroll, uppföljning samt förslag till förbättringar åt vår beställare. Vår kund är en stor aktör inom telekombranchen.